Styret:

Leder Per Grahn,  92843623 pergra38@gmail.com

Nestleder Renate Sørensen: res@ornsoftware.com 

Sekretær Marion Askeland : marion.askeland@gmail.com

Styremedlem Asbjørn Gravli: asbjorngravli@gmail.com

Styremedlem Kristoffer Nilsen: kristoffer@sorumtransport.no

Varamedlem og kasserer Kari Mikkelrud: kari@mikkelrud.no

Varamedlem Tom Wengerwengern@online.no

Komiteledere:

Jaktprøvekom. Kenneth Stensrud  91190917 kenste.ks@gmail.com

Utstillingskom. Trine Opsand trinop@online.no

Arr.kom. Linda Alice Kristiansen linda.alice.kristiansen@outlook.com

Revisor:

Bjarne oppegård

Helge Nyengen

Vara: Tom Wenger

Valgkomite: 

Leder: Bjørn Arild Aalborg

Medlem 1: Tore Bekkedal

Medlem 2: Rune Ullerlien 

Kontaktperson for hjemmesiden Per Grahn 

Share this page