protokoll årsmøte RHHK 2022

Her finner du signert protokoll fra årsmøtet!

protokoll ekstraordinørt årsmøte 2021

ekstraordinært årsmøte 2021

På grunn av smittebestemmelser kan vi ikke gjennomføre et fysisk møte, og ekstraordinært årsmøte 22.06.21 gjennomføres via epost.
Her finner du sakspapirer og hvordan årsmøtet gjennomføres.

Protokoll for årsmøtet 2021

Share this page